39037
2376
569765
سه شنبه 24 تیر 1399
 
   
(218)
كامپيوتر
(117)
آموزش
(113)
املاك
(87)
اتومبيل
(747)
لوازم
(475)
خدمات
(45)
بازار كار
(493)
صنعت
(32)
ارتباطات
(0)
شخصی
(0)
فنی
 

آمار روزانه

تاریخ آگهی ها نمایش كلیك
04/24
0
61214
674
04/23
1
119701
1720
04/22
0
135092
1965
04/21
0
121059
1703
04/20
0
84428
538
 

مجموعه محصولات مهرخواه صنعت

مجموعه محصولات مهرخواه صنعت
مجموعه محصولات مهرخواه صنعت
مجموعه محصولات مهرخواه صنعت
تعداد بازدید
39164 دفعه
تعداد کلیک
568 دفعه
تاریخ انقضاء
چهارشنبه, 11 مرداد 1396
تاریخ ثبت
سه شنبه, 12 مرداد 1395
قیمت
به روز و ارزانترین
تلفن
09358954006
آدرس
ایران - تهران -ارسال به سراسر کشور
گروه : صنعت
زیر گروه : كشاورزي

شرکتتعاونیمهرخواهصنعت

یکیازبزرگترینتولیدکنندگانمجموعهمحصولاتطیوردرایران

باقابلیتارسالزمینیوهواییبهسراسرکشور

لیستمحصولاتماازقبیل:

-1 فروشجوجهمرغهایمحلیدرسنینمختلف

2- فروشمرغبارنهیاواروکچهارونیمماهه 1ماهتا 20 روزقبلازتخمگذاریومرغتخمگذارمحلی

3- فروشجوجهخروس

جوجههایمرغازیکروزهقابلیتسورتشدنمرغوخروسرادرشرکتمابادستگاههایمدرنومکانیزهدارامیباشد.

4- فروشجوجهاردکدرسنینمختلف

5- فروشاردکگوشتیوگوشتبستهبندیشدهاردک

6- فروشجوجهبوقلموننژادبیوتی (گوشتی) 1روزهو 1ماهه

7- فروشجوجهشترمرغدرسنینمختلف

 

8- فروشتخممرغمحلیتازهوکیفیت

9- فروشتخمبلدرچینخوراکیونطفهدار

 

10- فروشانواعقفسهایگالوانیزهبرایمرغوبلدرچینتخمگذاروگوشتی

11- فروشقفسهایگالوانیزهتکجهتنگهداریمرغ،بلدرچینوکبکدرخانهوآپارتمانها

12- فروشآبخوریودانخوریمرغوانواعتجهیزاتمرغداری

13- فروشدستگاههایجوجهکشیدراندازههایخانگیوصنعتی

 

جهتکسباطلاعاتبیشتربهوبسایتبهآدرسزیرمراجعهنمایید:

http://mehrkhah.ir

جهتمشاهدهفیلمهابهآدرسزیرمراجعهنمایید:

تاریخ انتقضای این آگهی گذشته و فرم ارتباط با کاربر غیر فعال می باشد

تبلیغات ویژه ستاره دار

عکس و متنی ویژه

آذر کلایمر تبریز جایگزین داربست سعی نموده است تا با متمرکز کردن...

گروه صنعتی ...

فروشگاه اینترنتی و  وبلاگ نایک اسپورت به منظور تبلیغات محصولات فروشگاه اینترنتی  و گردآوری مطالب ...

تبلیغات رایگان

این نرم افزار مخصوص کارخانجات تولید بتن آماده طراحی و تولید شده است. عملیات خرید مصالح، فروش بتن،...

نرم افزار مدیریت سردخانه برای کنترل ورود و خروج کالا، قرارداد های حق الحفاظ و سبد، کنترل تراکنش ه...

این نرم افزار برای باسکول های عمومی و جاده ای طراحی شده است . هدف از تولید این نرم افزار  ...

بورس انواع سنگهای فیبری،سمباده و ابزار آلات صنعتی. ...